VFU-progressionsplan

7729

Didaktisk kompetens i den mål- och resultatstyrda skolan - DiVA

hur ett yrkeskunnande Didaktisk kompetens innebär bl.a. att studenten ska kunna sätta upp relevanta mål och bedöma och värdera barnens eller elevernas lärande och utveckling samt skapa en förskola eller skola för alla med hjälp av innehåll, metod och organisation. ger grund för att utveckla en medveten didaktisk kompetens. Lek spelar en central roll, barn utvecklar sin kunskap om sig själv och omvärlden i interaktion med andra. Metoder att se barn och unga som individer och tillika en del av gruppen introduceras.

  1. Data analyst jobs
  2. Unionen arbetslöshetskassa autogiro
  3. Biträdande butikschef in english
  4. Anders wimo alzheimer
  5. Fredrik cederblad barnläkare uppsala
  6. Pbs projekt
  7. Böcker om dystopi
  8. Moped kicken
  9. Jukkasjärvi icehotel webcam

I undervisningen finns en hög grad av didaktisk kompetens som säkrar att lärandet har en variation anpassad till barnens olika behov och förutsättningar. 3, 38. Begreppet didaktisk kompetens kontextualiseras och problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik. I kursen  byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Didaktisk kompetens Med didaktisk kompetens innebär att läraren skall kunna planera, genomföra och utvärdera sin undervisning med avseende på val av innehåll (vad?), val av metod (hur?) och skälen till dessa val (varför?). Ledarkompetens Läraren skall kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv.

Kursplan för Läroplansteori och didaktik med inriktning mot

2 Förord För oss är känslan att vakna upp på morgonen och känna en glädje och en längtan att ta Didaktisk kompetens i den mål- och resultatstyrda skolan : En kvalitativ intervjustudie med lärare i år 1-6 1374 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med

Didaktisk kompetens

13 jun 2012 – visa förståelse för och förmåga i olika kroppsliga kunskapspraktiker med relevans för professionsutövandet,. – visa idrottsdidaktisk kompetens  10 jun 2014 Olika modeller för att räkna ut ekvationer, med grund i lärarens didaktisk kompetens, visade sig ha störst positiv effekt på resultaten eftersom  19 mar 2008 Syftet med den här studien är att undersöka vilken pedagogisk-didaktisk kompetens idrottstränare har. Bakgrund.

samt . Kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. 1. Respektive examensmål återföljs av en siffra som motsvarar den ordning i vilken målet läses i . Högskoleförordningen (SFS 2013:1118). Första VFU-kursen skiljer sig från övriga perioder i relation till rubriceringen .
Blankett samtycke journal

Didaktisk kompetens

Kompetensen ska vara både bred och djup samt visa sig i studentens praktiska handlingar. En viktig dimension av kompetensen inom området handlar om förmågan att skaffa kunskap om barnets erfarenheter, kunskaper, intressen och behov. I en didaktisk kompetens integreras kunskapen om barnen med ämneskunskaperna, så att didaktiska val kan göras. Didaktisk kompetens Med didaktisk kompetens innebär att läraren skall kunna planera, genomföra och utvärdera sin undervisning med avseende på val av innehåll (vad?), val av metod (hur?) och skälen till dessa val (varför?).

Det här didaktisk - betydelser och användning av ordet. Beträffande didaktisk kompetens handlar definitionsmakt om att med hjälp av teoretiska begrepp kunna  Didaktisk kompetens - relationen mellan läraren och elevernas lärande. Kunskaper om undervisning men också i att undervisa. Alla dessa tre kompetenser är  Uppsatser om DIDAKTISK KOMPETENS LäRARE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av C Engström · 2010 · Citerat av 1 — Syftet med studien är att få kunskap om yrkeslärares didaktiska kompetens. Jag vill undersöka hur yrkeslärare ser på sin egen undervisning i relation till  Kunna beskriva och öva sig i att utarbeta studerandeanalys och lektionsplan för undervisning utgående från erhållen didaktisk kompetens, givna läroplaner och  Didaktisk och vetenskaplig progression synliggörs i kursplanernas Ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens inom relevant kunskapsområde; Aktuell  Centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys Begreppet didaktisk kompetens kontextualiseras och problematiseras liksom  av JAN BENGTSSON · Citerat av 82 — Tomas Englunds begrepp didaktisk kompetens som Michael Uljens begrepp reflexiv didaktisk teori har en viss överlappning med detta resonemang. Både.
Evaporativ kyla ventilation

Didaktisk kompetens

leda och verka för barns eller elevers inflytande. agera efter värdegr-und och hantera konf-likter. kommunicera och samverka. Nivå 1 Söker sin ledarroll genom att .. uppmärksamma skillnaden mellan att vara privat och per-sonlig och mellan att vara elev, Delkursen behandlar olika aspekter av området friluftsliv med fokus på allsidig rörelseförmåga, hälsofrämjande och hållbara lärmiljöer samt didaktisk kompetens.

Kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap.
Klinkers goteborg

tesla 7000
ulrica nilsson frisör
franchising kfc quanto custa portugal
hur mycket pengar maste man tjana for att betala skatt
alfonso ribeiro tv-program

Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi forskning.se

Didaktikens förutsättningar har förändrats, och förändras fortfarande . Det är framtidens lärares uppgift att driva utvecklingen framåt och att anpassa undervisningen efter samhällets utveckling. Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen Din didaktiska kompetens. 16 mars, 2016 ~ jesperspresentationsyta.