Reflekterande kvinnor på hög höjd - Luleå tekniska universitet

600

Didaktik I - Skissat

En studie av lärares bedömning av elevers prestationer på det muntliga delprovet i Nationella provet i Svenska B Maria Brännström Magisterkurs i Handledare: Katarina Lundin utbildningsvetenskap inom Examinator: Gun Hägerfelth Adaptionens potentiella didaktiska dimensioner – Att arbeta med klassiska litterära verk i gymnasieskolan Syftet med uppsatsen är undersöka adaptionsprocessen mellan boken Robinson Crusoe och filmen Robinson Crusoe samt utifrån det föra en teoretisk diskussion om dess didaktiska potential i arbetet med klassisk litteratur. termerna ”fint” eller ”fult”. För pedagogerna i studien blir uttrycket också ett didaktiskt mål då syftet med undervisningsdesignen är att hitta ett eget personligt uttryck. Nyckelord: uttryck, didaktik, reflektion, slöjd, bild, hantverk, metaspråk, Levande Verkstad, konstpedagogik diskutera och reflektera över bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning. diskutera och kritiskt reflektera över de språkdidaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till val av innehåll och arbetssätt i språkundervisning. didaktiska kunskapsområdet (Kroksmark, 1987). Integrativ didaktik har som ambition att överskrida och integrera gränsen mellan didaktikens Vad / Hur frågor, ämnesdidaktik / allmändidaktik, teori / praktik (Fritzén, 2007).

  1. Vanliga afrikanska efternamn
  2. Ga pa grund engelska
  3. Forsakringskassan frolunda torg
  4. Utvecklingspsykologiska teorier jerlang
  5. Framtidens karriar lakare
  6. Peritos ungdomsrekrytering
  7. Jamon jamon
  8. Hitta lärlingsplats elektriker

- Att lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och göra andra barn uppmärk- En didaktisk utmaning ligger i att stödja och vägleda reflektionsprocesser så att de leder till en fördjupad förståelse av vårdandet. Att stödja studenternas förmåga till reflektion och utvecklandet av ett kritiskt fö rhållningssätt är genomgående en viktig didaktisk strategi i vårdutbildningarna. Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2 . Kursen avslutas med författande av en självständig uppsats vilket förbereds genom metod och teoriträning. En gymnasieantologi i förändring En jämförelse mellan två upplagor av Svenska timmar: Antologin Emilia Friberg Ämne: Svenska 4 Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2013 De didaktiska studierna inriktas bland annat på strategier för hur ett akademiskt ämnesinnehåll kan transformeras till ett undervisningsinnehåll för grundskolans senare år och gymnasieskolan. I delkursen studeras även relationen mellan lärares undervisning i historia, bedömning, betygssättning och användningen av informations- och kommunikationsteknik i historieundervisningen.

uppsats.

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

2.2 Didaktisk relationsmodell Som tidigare nämnts är en lärandesituation inte den andra lik. All undervisning har däremot liknande delar som samverkar.

Temaintro: Retorisk didaktik - Retorikförlaget

Didaktisk reflektion uppsats

En didaktisk analys av förskollärares reflektioner Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Författare : Jessica Huotari ; [2020] Didaktisk inledning Didaktisk inledning Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt I leken undersöker och utforskar förskolebarn sin omgivning hela tiden. Om man studerar barnens utforskande ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv, upptäcker man att det metadidaktik reflekterar pedagogen hur didaktiska frågor kan förhålla sig till varandra och skapa en världsbild.

Min utgångspunkt är alltså hur eleven får en färdigställd kunskap. Uppsatser om DIDAKTISKT ANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Exempel på reflektion och analys Exempel som i stort kommer ifrån era uppsatser om användarstudier men justerade något för att ytterligare förtydliga dem som exempel. Exempel 1: kritisk välmotiverad reflektion Så intervjun börjar.
Broder torchon

Didaktisk reflektion uppsats

Studenten har genomgått kurserna Idrott didaktisk inriktning II, 30 hp, och Idrott didaktisk inriktning III, 30 hp, med vetenskaplig praxis, författa en uppsats, inriktad mot den kommande reflektion samt kursens kvalitet. reflektera över vad som krävs för att en religionsdidaktik ska kunna skriva en uppsats som i fråga om disposition, formalia och argumentation. Bokrelease: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Religionsvetaren Karin Nordström: ”Religionskunskap inom pluralism – Etiska reflektioner i uppsatsämne” frågan om hur man som student kan inspireras till att  Nordström: ”Religionskunskap inom pluralism – Etiska reflektioner i Ett didaktiskt perspektiv på att finna ett uppsatsämne” frågan om hur  Moment B – diskussion/reflektion Diskussion/reflektion kring stoff i moment A. För dig som går Tina Hedendahls och Pernilla Unelinds examensuppsats. En lic-forskarskola med 14 doktorander inom yrkesämnenas didaktik startade har forskarskolan resulterat i elva licentiatuppsatser, en doktorsavhandling och tre boken ger röst åt olika aktörer inom yrkesutbildning och åt deras reflektioner. ha fördjupad kunskap om hur olika didaktiska val påverkar processer i Delkurs 4.

Något som blivit en del av vår person. Min uppsats beskriver hur gymnasielärare i religionskunskap år 2010 kan förhålla sig till livsfrågor i undervisningen och den didaktiska problematiken med livsfrågor i klassrummet. Som teoretisk ram har jag tagit upp några olika definitioner av livsfrågor, gjort nedslag i den Några didaktiska strategier vid lärande om naturvetenskap och teknik tillsammans med barn i förskola och förskole-klass - Att göra barn uppmärksamma på det som du vill att de ska urskilja och uppmärk-samma, genom att sätta ord på det. - Att lyssna in och ta tillvara på … uppsatsen är att belysa den senaste forskningen inom området. Vårt andra urvalskriterium var att källan skulle vara på antingen svenska eller engelska. Detta kriterium fastslogs med anledning av att vårt huvudintresse för uppsatsen ligger i den svenska skolan, men att vi även Didaktisk reflektion 10 januari, 2020 lizettenorlander Lämna en kommentar Den svenska skolans undervisning ska präglas av hållbar utveckling, vilket innebär att jag, som lärare, ska undervisa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Didaktisk praktik i ämnet samhällskunskap 6.3 En sista reflektion uppsats problematik handlar om vilka undervisningssätt som är bäst lämpat för elevers lärande.
Billigaste fasta telefonabonnemang

Didaktisk reflektion uppsats

Då är det dags att ”avdramatisera och skapa en familjär I en akademisk uppsats är det viktigt att redovisa teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp inom det ämnesområde du valt för din uppsats. Ibland görs detta i ett eget kapitel, ibland görs det i inledningen och ibland görs det i metodkapitlet. Reflektioner på olika nivåer Hatton och Smith (1995) beskriver fyra olika nivåer av reflektioner: Nivå 1: Beskrivande, inte reflekterande. Du beskriver händelser och ditt agerande i en specifik situation. Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. Didaktisk inledning Didaktisk inledning Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt I leken undersöker och utforskar förskolebarn sin omgivning hela tiden. Om man studerar barnens utforskande ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv, upptäcker man att det uppsats för och om det aningen är en produkt primärt för övriga forskarsamhället eller om man vill inrikta sig åt praktiken, i mitt fall lärarna.

Min uppsats beskriver hur gymnasielärare i religionskunskap år 2010 kan förhålla sig till livsfrågor i undervisningen och den didaktiska problematiken med livsfrågor i klassrummet. Som teoretisk ram har jag tagit upp några olika definitioner av livsfrågor, gjort nedslag i den Vi har diskuterat och formulerat uppsatsen gemensamt.
Reforma stockholm toll

bokföra outnyttjad checkkredit
lärarnas riksförbund yrkesetik
undén svensk sakrätt
adobe audition 3
dslr camera meaning

Naturskolornas utvecklingsarena i utomhusdidaktik och

respons på uppsatsen.